طبس
  • دانشگاه آزاد طبس

 

دانلود نام فرم
ردیف

راهنما وفرم های پایان نامه کارشناسی ارشد

 1

بخشنامه چگونگی زمان و تمدید پایان نامه ها

2

عنوان پایان نامه های دفاع شده تا تاریخ 95/7/16کلیه رشته های ارشد 3
 

 

 

اسامی پر

وپوزالهای تصویب شده در شورای پژوهشی واحد

   
   
4

دریافت فایل قران و عترت

5
دریافت فایل قرآن و عترت نهج البلاغه 6
دریافت فایل قرآن و عترت بخش دانشجویی 7