طبس
  • دانشگاه آزاد طبس
قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

باسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

برگزاری دومین دوره مسابقات قرآنی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی

زمان: چهارشنبه 1397/09/28

مکان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس

منبع آزمون: تفسیر سوره مبارکه لقمان آقای محسن قرائتی 

دانشجویان شاهد و ایثارگر جهت ثبت نام می توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1397/09/24به امور فرهنگی واحد جناب حاج آقای زنجانی مراجعه فرمایند.                                                                                                                 

امور فرهنگی واحد