طبس
  • دانشگاه آزاد طبس
مراسم توديع و معارفه رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد طبس

مراسم توديع و معارفه رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد طبس

مراسم توديع و معارفه رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد طبس در سوم آبانماه سال جاري برگزار شد
دكتر حميد رضايي فر بعنوان رياست جديد دانشگاه آزاد اسلامي واحد طبس منصوب گرديد