طبس
  • دانشگاه آزاد طبس
اطلاعیه مهم نقل و انتقالات

اطلاعیه مهم نقل و انتقالات

:به اطلاع دانشجویان عزیز متقاضی نقل وانتقالات در نیمسال دوم 98 - 97  می رساند

دانشجویان متقاضی می توانند در بازه زمانی 97/09/15 لغایت 97/10/01 درخواست خود را در سامانه مدیریت نقل و انتقالات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی ( منادا ) به آدرس

www.monada.iau.ir 

ثبت نمایند بدیهی است آیین نامه مربوطه از طریق سایت مذکور قابل دانلود می باشد

لازم به ذکر است دانشجویان متقاضی انتقال یا مهمانی بر اساس بند ازدواج یا چند دانشجویی بایستی در فرصت مناسب و زودتر از موعد مقرر مدارک مورد نیاز را جهت تایید به دفتر نقل و انتقالات ارائه نمایند

اداره امور دانشجویی

واحد طبس