طبس
  • دانشگاه آزاد طبس
نکات مهم برای داوطلبان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

نکات مهم برای داوطلبان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

نکاتی که پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد باید بدانند :

                                                                                                           

پذيرفته‌شدگان نهایی کلیه رشته‌ها لازم است شخصاً در يكي روز‌هاي سه شنبه و چهارشنبه 14 و 15 شهریور ماه 96 با در دست داشتن مدارک لازم جهت ثبت‌نام به واحدهای ذیربط که نشاني و تلفن آنها در سامانه اينترنتي مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به آدرس www.sanjesh.iau.ac.ir و سامانه دانشگاه آزاد اسلامی به آدرسiau.ac.ir  درج شده است، مراجعه کنند.

هزینه پذیرفته شدگان از دو بخش شهریه پایه (ثابت) و متغیر تشکیل شده که در هر نیمسال تحصیلی از دانشجویان دریافت می‌گردد. علاوه بر دو مورد مذکور دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه و فقط در نیمسال اول باید مبلغ 1.180.000 (يك ميليون صدو هشتاد هزار) ريال به عنوان هزینه خدمات آموزشي، به شماره حساب جاري محل دانشگاهي قبولي واريز نمايند.

حق بيمه حوادث دانشجويي مبلغ 27500 (بيست و هفت هزار پانصد) ريال مي‌باشد كه هر پذيرفته شده بايد آن را به حسابي كه دانشگاه مشخص نموده واريز کند.

كارنامه نتايج نهايي داوطلبان در رابطه با كدرشته‌هاي انتخابي، از (بعدازظهر) روز دوشنبه 96/6/13 از طريق سامانه اينترنتي مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامي در دسترس قرار خواهد گرفت.

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس