طبس
  • دانشگاه آزاد طبس
کلنگ احداث المان شهدای گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی طبس به زمین زده شد

کلنگ احداث المان شهدای گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی طبس به زمین زده شد

.