طبس
  • دانشگاه آزاد طبس
برگزاری مراسم ارتحال آیت الله هاشمی (ره) در واحد طبس به روایت تصویر

برگزاری مراسم ارتحال آیت الله هاشمی (ره) در واحد طبس به روایت تصویر

.