طبس
  • دانشگاه آزاد طبس
تشکیل ستاد بزرگداشت  ارتحال حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (قدس الله نفس الزکیه) در شهرستان طبس

تشکیل ستاد بزرگداشت ارتحال حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (قدس الله نفس الزکیه) در شهرستان طبس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

جلسه برنامه ریزی مراسم ارتحال یار دیرین امام ورهبری ، حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی (قدس الله نفسه الزکیه ) با حضور امام جمعه ، معاون فرماندار ، و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس ،و برخی مسئولین ادارات ونهادها در دفتر امام جمعه شهرستان طبس برگزار شد.