معاون دانشجویی وفرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس منصوب شد.
طبس
  • دانشگاه آزاد طبس
معاون دانشجویی وفرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس منصوب شد.

معاون دانشجویی وفرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر محمد ناظمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس ، سرکار خانم دکتر بتول کریم پور فرد ، ازاساتید تمام وقت وعضو هیات علمی این واحد دانشگاهی   بعنوان معاون داشجویی وفرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس منصوب شد

دکتر کریم پور فرد پیش از این بعنوان مدیر گروه رشته های زبان وادبیات فارسی ، روان شناسی تربیتی ، دینی وعربی ،آموزش ابتدایی  در کلیه مقاطع ، مسئول کارگزینی هیات علمی و مسئول آموزش نیروی انسانی و... در این واحد دانشگاهی فعالیت داشته است.