طبس
  • دانشگاه آزاد طبس
تقویم آموزشی نیمسال اول 96-95

تقویم آموزشی نیمسال اول 96-95

     

 تقویم آموزشی نیمسال دوم 96-95دانشگاه آزاداسلامی

شـــرح

شـروع

پـایـان

انتخاب واحد اینترنتی

16/06/95

21/06/95

انتخاب واحدحضوری ورفع اشکال

23/06/95

25/06/95

حذف واضافه

10/07/95

14/07/95

شروع وپایان کلاسها

27/06/95

15/10/95

شروع وپایان امتحانات

15/10/95

03/11/95

  تذکرات :

1-    دانشجویان دوره های کاردانی وکارشناسی می توانند حداکثر 20 واحد درسی در صورت ارائه درس انتخاب نمایند. 

2-    دانشجویان دوره کارشناسی ارشد می توانند حداکثر 14 واحد درس درصورت موافقت شورای گروه و  ارائه درس انتخاب نمایند  

3-دانشجویان کاردانی وکارشناسی که معدل نیمسال قبل(2-95-94)آنان17 وبالاتر باشد، می توانند حداکثر 24واحد درسی را انتخاب نمایند .

4-دانشجویان کاردانی وکارشناسی که  حداکثر24 واحد باقیمانده داشته باشند، می توانند 24 واحد باقیمانده را در صورت ارائه دروس حتی اگردر ترم قبل مشروط شده باشند، انتخاب نمایند.

5- انتخاب درس وصایای امام (ره) وآشنایی با قرآن کریم اضافه بر سقف واحد تعیین شده بلامانع است

6-مسئولیت رعایت پیشنیاز وانتخاب دروس تکراری به عهده دانشجو می باشد.

7-از دانشجویان گرامی تقاضا می شود جهت هماهنگی بیشتر با آموزش مطابق برنامه پیشنهادی  عمل نمایند0

8-مسئولیت عدم مراجعه بعداز از تاریخ های مذکور، با خود دانشجو می باشد وتصمیم در این خصوص به عهده شورای دانشگاه
 می باشد.                                 

آموزش دانشگاه آزاداسلامی واحدطبس 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         


 


 


 


 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         


 


 


 


 

 

 

 

  ذ