طبس
  • دانشگاه آزاد طبس
لیست جدید رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس

لیست جدید رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس

لیست رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس-تیرماه 95

مقطع تحصیلی

رشته ها

مدرک پایه قابل قبول 

 

رشته های بدون آزمون

 

کارشناسی پیوسته

1-حسابداری

2-مدیریت بازرگانی

3-مدیریت بیمه

4-مدیریت اموربانکی

5-زبان وادبیات فارسی

6-زمین شناسی

7-زمین شناسی کاربردی

8-مهندسی معدن

9-مهندسی نفت-اکتشاف

10-مهندسی نفت-حفاری واستخراج نفت

11-مهندسی نفت-(مخازن هیدروکربوری)

12-مهندسی صنایع

13-مهندسی عمران

14-مهندسی معماری

15-مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

16-مهندسی برق

17-فرش

18-صنایع دستی

19-طراحی پارچه ولباس

20-ارتباط تصویری ارتباط تصویری

21-آموزش زبان انگلیسی

22-تربیت بدنی وعلوم ورزشی

23-مهندسی مکانیک

24-مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی

25-علوم کامپیوتر

 

 

دیپلم نظام قدیم

(کلیه شاخه ها)

مدرک پیش دانشگاهی

(کلیه رشته ها 

 

کارشناسی ناپیوسته

1-مهندسی  تکنولوژی برق -قدرت

2-آموزش علوم تجربی

3-مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

4-مهندسی تکنولوژی استخراج معادن زیرزمینی

5-مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

6-علمی کاربردی حسابداری

7-علمی کاربردی ارتباط تصویری

8-مهندسی اجرایی عمران

9-مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

10-علمی کاربردی معماری

11-تربیت دبیر تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 

کاردانی پیوسته یا ناپیوسته

(کلیه رشته ها 

 

کاردانی پیوسته

1-علمی کاربردی حسابداری

2-کامپیوتر-نرم افزار

3-الکتروتکنیک برق صنعتی

4-الکترونیک-الکترونیک عمومی

5-نقشه کشی معماری-معماری

6-مکانیک خودرو-مکانیک خودرو

7-علمی کاربردی معدن

8-تاسیسات تهویه مطبوع

9-علمی کاربردی فرش دستباف

10-تربیت بدنی

 

دیپلم نظری 3 ساله

دیپلم هنرستان کار  و دانش

دیپلم فنی و حرفه ای

(کسب مجوز ادامه تحصیل در صورت عدم تجانس رشته مورد نظر با مدرک پایه) 

کاردانی ناپیوسته

1-حسابداری

2-مدیریت صنعت جهانگردی

3-تربیت معلم آموزش دینی عربی

4-تربیت معلم آموزش علوم تجربی

 

5-کاردان فنی معدن-استخراج معادن غیرذغال سنگ

6-علمی کاربردی اکتشاف معدن

7-علمی کاربردی فرش دستباف

8-موزه داری

9-تربیت بدنی -مدیریت

 

دیپلم نظام قدیم

(کلیه شاخه ها)

مدرک پیش دانشگاهی

(کلیه شاخه ها 

 

رشته های با آزمون

 

کارشناسی ارشد

1-ادبیات فارسی

2-حسابداری

3-زمین شناسی فسیل شناسی وچینه شناسی

4-مدیریت مالی

5-مدیریت اجرایی

6-مدیریت بازرگانی بازاریابی

7-حسابرسی

8-پژوهش هنر

9-زمین شناسی-تکتونیک

10-اکتشاف نفت

11-مهندسی برق-سیستم های قدرت

12-مهندسی معدن-استخراج معدن

13-مهندسی عمران-سازه

14-مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

15-مکاترونیک-اتوماتیک وکنترل تولید 

مدرك كارشناسي پيوسته و ناپيوسته مورد تاييد وزارت علوم 

 

 

 

 

 

دکتری

1-زبان وادبیات فارسی

2-زمین شناسی

3-حسابداری

مدرک کارشناسی ارشد مورد تایید وزارت علوم

 

 

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس