کمیته برنامه ریزی درسی و طرح درسها

مسئول کمیته: سركار خانم

شرح وظایف کمیته:

- همکاری با مدیران گروه های آموزشی در پیگیری ارائه طرح دروس( Lesson Plan ) توسط کلیه اعضای هیأت علمی پیش از آغاز هر نیم سال تحصیلی

- تشکیل کمیته ای با حضور نمایندگانی از گروه های مختلف آموزشی دانشکده به انتخاب اعضای گروه های آموزشی جهت بررسی و ارزشیابی طرح درس های تدوین شده در دانشکده

-ارائه مشاوره و جلب حمایت گروه های آموزشی در زمینه تدوین برنامه های دوره های آموزشی (Course Plan)

- همکاری با گروه های آموزشی در زمینه بررسی و حل مشکلات برنامه های جاری آموزشی

- ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه

- تسهیل استفاده دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشکده از امکانات مرکز مهارت های بالینی (Skill Lab)

- همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه

کمیته توانمندسازی اساتید

مسئول کمیته: سركار خانم

شرح وظایف کمیته:

- نیازسنجی آموزشی اعضاء هیأت علمی در هر یک از حوزه های آئین نامه توانمندسازی اعضای هیأت علمی

- میزبانی حداقل 2 کارگاه از برنامه سالیانه کارگاه های آموزشی مرکز مطالعات در محل دانشکده برای کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه

- جلب مشارکت اعضای هیأت علمی دانشکده جهت تدریس در کارگاه های مرکز مطالعات

- اطلاع رسانی درمورد کارگاه های توانمندسازی در دانشکده ها/ بیمارستان های تابعه

- ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه

- همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه

کمیته ارزيابي و ارزشیابی

مسئول کمیته: سركار خانم

شرح وظایف کمیته:

- همکاری با واحد ارزشیابی مرکز مطالعات در بازنگری شاخص های ارزشیابی متناسب با ماهیت فعالیت های آموزشی گروه های مختلف دانشکده

- اطلاع رسانی به دانشجویان و اعضای هیأت علمی درخصوص فرآیند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان در تاریخ های مقرر

- مدیریت فرایندهای ارزیابی درونی و بیرونی گروه های آموزشی دانشکده با همکاری کارشناسان مرکز مطالعات

- تهیه و معتبرسازی آزمون ها و ارزیابی های تشخیصی

- ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه

- همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه

کمیته جشنواره هاي آموزشي و كميته پژوهش در آموزش

مسئول کمیته: سركار خانم

شرح وظایف کمیته:

- تعیین اولویت های پژوهش در آموزشی در دانشکده/بیمارستان مربوطه و اعلام آن به اعضای محترم هیأت علمی

- انجام نیازسنجی درمورد ژورنال های علمی مورد نیاز گروه هایی آموزشی دانشکده و اطلاع آن به مرکز مطالعات

- ارائه مشاوره به اعضای هیأت علمی در مورد زمینه های پژوهش در آموزش پزشکی و ترغیب آنان به انجام پژوهش های مشابه

- برنامه ریزی برای برگزاری ژورنال کلاب در زمینه آموزش پزشکی با مشارکت گروه های آموزشی دانشکده و نظارت بر حسن اجرای آن

- اطلاع رسانی در زمینه سایتهای تخصصی آموزش پزشکی

- ارتباط مستمر با مرکز مطالعات دانشگاه و انتقال طرح های پژوهش درآموزش اعضای هیأت علمی دانشکده مربوطه جهت تصویب در کمیته پژوهش در آموزش

- انجام هماهنگی با واحد پژوهش در آموزش مرکز مطالعات دانشگاه جهت تخصیص وقت مشاوره پژوهشی برای اعضای هیأت علمی متقاضی در دانشکده

- ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه

- همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه

کمیته مشورتی و شوراي آموزشي دانشجویی

مسئول کمیته: سركار خانم

شرح وظایف کمیته:

- · زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت و طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان

- انتقال مشکلات، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه های آموزشی از طریق کمیته مشورتی به سطوح مدیریت کلان آموزشی واحد

- بسترسازی تعامل و تبادل تجارب و فعالیت های دانشجویی در حیطه های آموزش علوم پزشکی

- ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان برای ارتقای کیفی آموزشی

- بسترسازی برای تعامل آگاهانه؛ علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری در جهت ارتقاء برنامه‌های آموزشی

- عضوگیری از دانشجویان استعدادهای درخشان بر اساس آئین نامه های داخلی و کشوری

- معرفی دانشجویان استعداد درخشان مقطع کارشناسی به واحد استعداد درخشان جهت ورود بدون آزمون و با آزمون به مقطع کارشناسی ارشد

- اطلاع رسانی به دانشجویان، برگزاری جلسات توجیهی المپیاد با مدیران گروه های آموزشی و ثبت نام از دانشجویان متقاضی

- شرکت در المپیاد های علمی در دانشکده

- عضو گیری از میان دانشجویان فعال و علاقه مند در کمیته مشورتی دانشجویی مرکز مطالعات

- برگزاری کلاسهای آموزشی مورد نیاز دانشجویان استعداد درخشان بر اساس نیاز سنجی های صورت گرفته از دانشجویان با همکاری دفتر

- ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه

- همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه

دريافت فايل

دريافت طرح درس هاي رشته پرستاري

دريافت طرح دروس نظري - عملي و كارآموزي رشته پرستاري

دريافت لوگ بوك رشته پرستاري

شرح وظايف آموزشی مربيان محترم گروه داخلی جراحی

شرح وظايف دانشجو در محیط های بالینی

دريافت فرم ارزشیابی دانشجو توسط مربی

دريافت فرم ارزشیابی مربی کارآموزی

اوقات شرعي به افق طبس

شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰

۱۸ جمادی الثانیة ۱۴۴۳ قمري

۲۲ ژانويه ۲۰۲۲ ميلادي

اذان صبح ۰۵ : ۱۹
طلوع آفتاب ۰۶ : ۴۴
اذان ظهر ۱۱ : ۵۴
غروب آفتاب ۱۷ : ۰۴
اذان مغرب ۱۷ : ۲۳
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۱۱
انتخاب شهر