اوقات شرعي به افق طبس

چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

۷ شوال ۱۴۴۲ قمري

۱۹ مي ۲۰۲۱ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۰۴
طلوع آفتاب ۰۵ : ۳۹
اذان ظهر ۱۲ : ۳۹
غروب آفتاب ۱۹ : ۳۹
اذان مغرب ۱۹ : ۵۸
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۵۱
انتخاب شهر