پست الکترونیک سيستم خدمات مكانيزه اساتید و کارکنان
اوقات شرعي به افق طبس

چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

۱۳ ربیع الاول ۱۴۴۳ قمري

۲۰ اكتبر ۲۰۲۱ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۲۹
طلوع آفتاب ۰۵ : ۵۱
اذان ظهر ۱۱ : ۲۷
غروب آفتاب ۱۷ : ۰۳
اذان مغرب ۱۷ : ۲۱
نيمه شب شرعي ۲۲ : ۴۶
انتخاب شهر